Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en ny terapiform, som arbejder med de mekanismer i sindet, som skaber psykiske lidelser og ubehag.

Hvad er Metakognitiv terapi?

Det er en veldokumenteret og effektiv behandling af de mest almindelige psykiske problemer så som angst, stress, social fobi, depression, OCD og PTSD

I metakognitiv terapi handler det ikke om at lære at leve med sit problem, men at slippe det fuldkommen. Det gør man ved direkte at arbejde de mekanismer i sindet, som føder en række af ukontrollerbare tanker og følelser.

I metakognitiv terapi siger vi, at det er ikke indholdet i vores tanker, som skaber problemer, men hvordan vi håndterer tankerne. Derfor er fokus i terapien på hvordan vi tænker og ikke på hvad vi tænker.

Det betyder, at når du f.eks. tænker unødigt meget over hvorfor, at du har det, som du har det, så er det med til at skabe psykisk som fysisk ubehag.

Det er altså selve det, at du har overdreven fokus på egne tanker, som er med til at forværre, fastholde og vedligeholde dit problem.

Derfor arbejder man i metakognitiv terapi med at lære at håndtere sine tanker på en mere hensigtsmæssigt måde.

Det sker via praktiske øvelser. Det kan f.eks. være, at man øver sig i at lade tankerne være – uden at tage sig af dem eller tage sig af dem på et passende tidspunkt.

Du lærer i løbet af forløbet at kontrollere dit forhold til dine tanker. Dine tanker vil ikke forsvinde, men de vil ikke påvirke dig som før.

Med metakognitiv terapi får du:

  • Øget kontrol over egne tanker og eget følelsesliv.
  • Øget forståelse over eget sind
  • Indsigt i hvad der skaber og har skabt ens problemer
  • Du lærer at håndtere livets udfordringer på en mere hensigtsmæssig måde
  • Redskaber til at forebygge tilbagefald.

Samtale, øvelser, undervisning

angst behandling Sorø, Ringsted og Slagelse

Metakognitiv terapi benytter samtale, øvelser, eksperimenter, metaforer, historier og undervisning. Det er nænsomt og vil i løbet af få uger skabe forandringer.

Du får en øget bevidsthed om egen tænkning og følelsesliv og om hvilken funktioner i sindet, som skaber problemer.

Den øgede forståelse af sindets funktioner vil frigøre en psykisk energi, så den enkelte er bedre rustet til livets udfordringer – både nu og i fremtiden.

Metakognitiv terapi er en videnskabelig udviklet metode

Terapien og teorien bag metoden er udviklet gennem de sidste 20 år af den engelske professor Dr. Adrian Wells. Metakognitiv terapi kan dokumentere, at 65-80 % af alle klienter bliver fuldkommen helbredt.

VIL DU VIDE MERE om metakognitiv terapi?

spørgsmål & svar

Sorø Hypnose tager ikke folk i behandling med psykoser, svære psykiske lidelser så som skizofreni i udbrud eller personer som er kraftig medicineret. Her findes andre faggrupper som er langt mere kvalificerede.

Desuden anbefales det ikke at blande behandlingsformer. Er du allerede i forløb hos psykolog, terapeut, psykiater, så fuldfør det forløb, før du kontakter mig eller andre behandlere. 

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte mig.